Total de visualitzacions de pàgina:

2. Primers Cognoms coneguts de Vallclara 1349.

 Els primers cognoms coneguts de Vallcara estan registrats en el primer capbreu que fa el Monestir de Poblet de resultes de la seva compra a Berenguer de Jorba:el 1349:

            

   • 1349 Primer Capbreu de Poblet: "aquest cabreu es dels censos que lo mayoral de Vallcara reb en lo lloc e terme de Vallclara fa en altres termes los quals foren den Galceran de Jorba  comprats del dit Berenguer de Jorba, terme a Santa Maria de agost."
   • "Censal dels orts del riu Ledars" i "de la part solana" que paguen per Sant Miquel (49)

 1. ALMANARA Guillem
 2. ALSAMORA Pere
 3. ALSAMORA Bernat
 4. AMARGOS Matheu
 5. AMARGOS Romeu
 6. AMARGOS Pere
 7. AMARGOS Guillem
 8. ARANYÓ Joan
 9. BLASCO Bernat
 10. BOQUER Berenguer
 11. BOQUER Arnau
 12. BOQUER (devall)
 13. BOQUER Guillem
 14. BOQUER Jaume
 15. ESCOLA Pere
 16. ESTRUCH Joan
 17. ESTRUCH Miquel
 18. FLOREJACHS Ferrer
 19. FUSTER Guillem
 20. GIBERT Bernat
 21. GIBERT Ferrer
 22. JOSA (en bord)
 23. JOSA BERENGUER de
 24. JOVER Pere
 25. JOVER Joan
 26. LLAURADOR Guillem
 27. LLURBA Pere
 28. LLURBA Joan (oncle)
 29. LLURBA Joan (nebot)
 30. MATHEU Pere
 31. MARGINET Jaume
 32. MARGINET Bernat
 33. MESSEGUER Ramon
 34. MIRAVALL Domingo
 35. NICOLAU Domingo
 36. PERIG ? Bartomeu
 37. PEYRO Domingo
 38. RODA Ramon de
 39. RIPOLL Domingo
 40. ROSELL Berenguer
 41. ROSELL Ramon
 42. SARANYANA Pere
 43. SARANYANA Nadal
 44. SARANYANA Ramon
 45. SARANYANA Guillem
 46. SARANYANA Joan
 47. SARANYANA Bernat
 48. VILALTA Pere
 49. VILAMUR Antoni


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...