Total de visualitzacions de pàgina:

21 CRIMS 1615. El CRIM de JOSEPH GILABERT.

1615. El CRIM de JOSEPH GILABERT. 

"A 23 de juny del any 1615 de mort violenta mataren a Mn.. JOSEPH GILABERT Rector de la parroquia del Castellot. Fou enterrat en lo monestir de Jesús de la vila de Bellpuig."

1620. UN VALLCLARI ÉS JUTGAT I CONDEMNAT PER AQUEST CRIM.

"A 28 de gener en l'any 1620 morí en lo suplici y condemnat per la justícia a llevar lo cap FRANCESCH FRANCH natural de la vila de VALLCLARA en la vila de Arbeca per manament del Sr. Pere de Tort governador per sa Exc. en dita Baronia. Morí per haver mort al Rvd, JOSEPH GILABERT  Rector de Castellot. Fonch li aportat lo Santíssim Sagrament. Lo cap fonch posat en lo portal de Sant Joan y lo cos en la forca. No feu ningun   testament perque di que no tenia bens ninguns sols denunsia havia encomanat al Prior del Ginestar qui es com a Rector i jurat dos pedrenyals lo hu de .. en quatre pams y lo altre pistola de pam i mig volent que es cobrasen y si lin fasen dir misses per sa anima"

Notació del llibre d'òbits d'Arbeca 1617-1699 AHAT

https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000013894#imatge-273

ELS FRANCH A VALLCLARA

Documentats entre 1500 i 1620,

El primer que en tenim noticia és ANTONI FRANCH casat amb JOANA SARANYANA que declara l'any 1536 la propietat de les següents partides a Vallclara:

    1) "Lo Diumenge" 3 jornals

    2) Un hort al riu Lledars (actuals hortes)

    3) Un altre hort al riu Lledars de 1/2 jornal.

    4) "Lo Grau" 3 jornals, limita a orient amb el forn de calç, a migdia amb Joan Alsamora menor,

            i a occident amb Francesc Clariana.

    5) "Lo verger del Puig" limita a orient amb la Fontanella, a migdia i occident amb Joan Boquer, al                 nord amb Alsamora

En la declaració de terres de l'any 1580 la declarant és Colombina viuda de Pere Franch fill de l'Antoni Franch declarant l'any 1536. I declara:

    1)  Un hort al riu Lledars.

    2) "Lo Grau" 1 jornal limita; sol ixent amb el forn de calç, migjorn Pere Alsamora, sol ponent                         Francesc Clariana i Tramuntana Jaume Paris.

Aquí ja s'ha perdut molt patrimoni, En la declaració del 1675 ja no hi figura cap Franch. Es molt possible que la fi del Francesch determines la marxa dels seus fills i viuda. La filla Mariagna casa amb Joan Martorell l'any 1622 i s'estableix a Cornudella de Montsant, i els fills documentalment no deixen rastre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...