Total de visualitzacions de pàgina:

9. Segle XX. Fets més importants a Vallclara que en tinguem notícia.

 

1900

És Alcalde de Vallclara Joan Sales i Duch

1900

La família Sales - Lladó (Ramon Sales i Duch, Paquita Lladó i Ramon i els seus fills marxen a viure a Barcelona, conservant la casa i les terres de Vallclara.

Fins a aquesta data de 1900 els ascendents d'aquesta família havien viscut a Vallclara des de aproximadament 700 anys.

1903

És Alcalde de Vallclara José Sánchez ?

1903

És nomenat Jutge de Vallclara Ramon Capdevila i Josa i Fiscal Miquel Nadal i Gili (nomenament octubre 1903)

1904

Preu d'una mula 284 duros.

1905

És Alcalde Josep Capdevila

1906

Camí de Vilanova de Prades a l'estació de Vimbodí, passant per Vallclara.

Agost de 1906: Es presenta, per part de la Junta de camins veïnals del partit de Montblanch, un projecte de camí veïnal de Vilanova de Prades a l'estació de Vimbodí, passant per Vallclara, de 12 Kms. de longitud i 5 metres d'amplada, és calcula un cost de 62.452,08 pessetes.

1909

És Alcalde Miquel Nadal

1910

És Alcalde de Vallclara Antoni Roig i Alentorn (1878-    )

1911

És nombrat mestre en propietat: Joaquim Ferrer i Rossell

1911

Són nombrats jurats de Vallclara: Miquel Lladó i Josa, Joseph Josa i Amoros, Joseph Bové i Capdevila, Josep Batiste i Serra.

1915

1916

La Població és a 25 de desembre de 375 habitants.

És Alcalde de Vallclara Jaume Dalmau i Vallvé. (1867-    )

1918

És Alcalde de Vallclara Antoni Batiste i Anglès (1876-1926)

1920

És Alcalde de Vallclara Jaume Dalmau i Vallvé. (1867-    )

1920

Habitants de fet: 332

Electors 113, 107 Pagesos, 1 secretari d'ajuntament,  1 rector, 1 mestre, 1 pastor, 1 paleta, 1 fuster.

1922

És Alclade de Vallclara Josep Josa i Clota (1870-1946).

1924

És Alcalde de Vallclara Josep Alsamora i Josa (1891-       )

1926

Cau un llamp al campanar de l'església, al despendre's unes pedres enderroca mitja casa de Cal Coronel, la família surt il·lesa. 11-11-1926

1926

La societat "Riegos y Fuerzas del Ebro" sol·licita la concesió d'una línia aerea de transport eléctrica d'alta tensió des de l'Espluga de Francolí a Poblet i a Prades amb derivacions a Vallclara i Vilaonva de Prades.

1926

El Sr. Dàmaso Ibañez Estevez sol·licita el registre de la mina de ferro  "Plus ultra" situada en el terme de Vallclara.

1927

El Sr. Joaquim Folch i Girona sol·licita el registre de la mina de plom "Fascio" situada en el terme de Vallclara.

1928

Aportacions de particulars de Vallclara al  "Homenaje Nacional al Marqués d'Estella"  Primo de Rivera:   Josep Alsamora (Alcalde) 2,00 Pts.  Josep Ortoneda 2,00 Pts. Cosme Pujol 2,00 Pts. Joaquim Bosqué 2,00  Miquel Josa 2,00 Pts. Ramon Nadal 0,50 Pts. Genaro Josa 1,00 Pts. Josep Josa 1,00 Pts.

1929

Inauguració del llum electric.

1929

L'últim enterrament al cementiri vell: Josep Fleix i Roig (n.22.08.1863 - +.03.02.1929)

Pare dels Fleix i Balcells i avi dels Fleix i Pujol

1930

Habitants de fet: 295

1930

Al 16 de febrer benedicció del cementiri nou. Primer enterrament en Joan Pàmies i Estradé de cal Braella el 13 de maig.

1930

Aiguat de Sant Lluc. 18 d'octubre de 1930

1931

Eleccions Municipals del 12 d'abril de 1931

Cens d'electors 96 Votants 55. Vots: Ramon Batiste i Balcells 46, Enric Bové i Contijoch 43, Miquel Pujol i Bové 43, Francesc Alentorn Llaveria 43, Antoni Josa i Moragues 14, Josep Vellet i Camps 13, Francesc Macià i Llussà 1, Jaume Josa i Moragues 1, Jaume Sales i Cabr´1, Joep Anglès i Cabestany 1, Aniceto Alcalà Zamora 1, Alejandro Lerroux Garcia 1.

1931

És alcalde Ramon Batiste i Balcells

Regidors: Enric Bové i Contijoch, Miquel Pujol i Bové, Antonio Josa i Moragues, Francesc Alentorn i Llaveria.

1931

Eleccions a Diputats a Corts de 28 de juny

Número d'electors: 99, Paperetes: 87, Votants 87. Resultats: Ramon Nogués i Biset PRRS 75 vots, Marcel·lí Domingo i Sanjuan PRRS 75 vots, Joan Loperena i Romà ERC 74 vots, Josep Berenguer i Cros PRRS 56 vots,  Jaume Carner i Romeu Indep. 55 vots, Jaume Simó i Bofarull PRR 24 vots, Amós Ruiz de Legina PSOE 21 vots, Josep Maria Gich i Pi 11, Joan Baptista Roca i Caball 11 vots, Albert Talavera i Sabater La Lliga 11 vots, Josep Maria Tallada i Paulí La Lliga 10 vots, Joan Torras i Puig 10 vots.                                PRRS Partit Radical Socialista,PRR Partit Radical.

1931

A Vallclara hi havia 3 mines: La Florentina de Plom, L'Àngela de Ferro i Kirikiki de Ferro.

1931

Fundació de la Societat Recreativa Cultural

1931

Fundació del Centre Republicà Federal

1932

Joan Sales i Lladó ven la finca de Llobera per tal de portar l'aigua de la Plantada al poble de Vallclara.

1934

Eleccions Municipals 14-01-1934

Electors 215,Votants 136. Els regidors electes són: Francesc Alentorn Llaveria, Miquel Pujol i Bové, Josep Butí i Bové, Francesc Anglès i Prats, Salvador Mur i Recasens.

1934

És alcalde Francesc Alentorn i Llaveria

1934

El 7 d'octubre de 1934 va morir a Barcelona Manuel Gonzalez Alba un dels principals propietaris de Vallclara.

Va morir als locals del CADCI de la Rambla de Santa Mònica de Barcelona, a quarts d'una de la matinada, arran dels fets del sis d'octubre.

1935

El 21 de juny arriben les primeres colonies d'escolars de Barcelona a Vallclara. S'estan a Cal Sales.

1935

Fundació de la Societat Ateneo Recreativo Vallclarense

1936

Alcalde Francesc Alentorn i Llaveria

1936

l'11 de maig de 1936 destrueixen  la Creu de Terme de les eres.

1936

Article a la revista Tasca (01-06-1936)

VALLCLARA Fa uns quants anys, el propietari Josep Anglès, cedí en arrendament a l'Ajuntament un edifici, per tal que l'habilités per a escola. Vingué el memorable 6 d'Octubre, amb la consegüent destitució dels regidors populars i demés il·legalitats per. tothom prou conegudes. Les dretes d'ací, seguint la moda, s'organitzaren denominant-se no sabem què de "jóvenes", però com no tenien castell, d'acord amb el Gestor i mitjançant l'«ordeno i mando» acostumat dels que usurparen l'autoritat i el respecte al poble, procediren a treure al Senyor mestre i als alumnes de l'esmentat edifici, posant-los en un lloc que per respecte no qualificarem, instal·lant-se elles en dit local empastifant la façana i l'interior amb aquells quadres i cartells de "Jefe, Jefe", "Dadme a mi", etc. Amb el restabliment de la legalitat que ens portaren les eleccions del 16 de Febrer, el nostre Alcalde i volgut company Francesc Alentorn, feu els treballs encaminats a retornar les coses com en justícia procedia. Passaren dies i dies, topant sempre amb dificultats que no cal dir-les, tots les sabem. Amb el comissari Sr. Prunés, requerí al susdit propietari Josep Anglès per a què, acarats, s'arrangés l'afer. El propietari prometé, però, després feu l'orni, excusant-se amb els nous llogaters. El passat dia 11, l'Alcalde amb dues parelles de la guàrdia civil, requerí als "jóvenes" tres vegades; per a que li lliuressin les claus de l’edifici escola, no fent-li'n cas. A la tarda, l'Ajuntament anà al local per a prendre'n possessió, havent de procedir a la detenció de l'arrendatari Salvador Solé. Les dretes, veient que la cosa anava de veritat i davant la manifesta actitud del poble, hagueren de restituir allò que en mala hora envaïren. Per fi, torna a ésser escola l'edifici que uns quants desaprensius feien servir de quarter de requetè. -No és simptomàtic, que el mateix dia de la reposició de l'escola aparegués destrossada la creu de terme? .    

           

1936

l'16 de setembre de 1936 és assassinat a Fontscaldes (Valls) Josep Pinyol i Rossic (1863-1936)

1936

-El Butlletí de la Generalitat del dia 16 de juny, anuncia la subhasta de la concessió del transport del correu Vimbodí- Vallclara-Vilanova de Prades, per 2.500'00 pessetes  anuals.C338

1936

el 25 de setembre del 1936 destrucció de l'interior de l'Esglèsia de Vallclara

1939

El 8 de gener de 1939 entra l'exercit franquista a Vallcara.

1940

És Alcalde de Vallclara Salvador Mur i Recasens (1889-1968)

1940

És Alcalde de Vallclara Josep Vellet i Camps (1901-    )

1947

A Vallclara hi havia 25 mules i 2 rucs.

19??

És Alcalde de Vallcara Antoni Sales i Rigual (1890-    )

1958

És Alcalde de Vallclara Xavier Roig i Solé (n.1922 - +.1994), va ser alcalde fins 1972

Fou Alcalde 14 anys.

1960

Inauguració del local de la Parada, 18 de juliol. Arquitecte Salvador Ripoll.

1962

Reparació de l’Església

1972

És Alcalde de Vallclara Rossend Roig i Palau (n.1933 - +.2017).

Va ser Alcalde de Vallclara 30 anys.

1973

Pavimentació de l'entrada del poble fins a la plaça de l'Esglesia, nova xarxa de clavegeram i aigua potable del mateix tram.

Cost a pagar pels veïns 835 pessetes per metro lineal de façana per la pavimentació, i 1.475 pessetes per cada casa pel clavegueram i nova xarxa de  distribució d'aigua.

1980

1982

Fundació d'English Summer, S.A.

Inauguració de la piscina municipal.


1993

Inauguració del restaurant Camí del Bosc.


1984

Gener. Finalitzen les obres del nou Ajuntament de Vallclara.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...