Total de visualitzacions de pàgina:

18. CRIMS 1654 Assassinat d'Úrsula Castellví.Assassinat a Vallclara d'Úrsula Castellví de Capçanes del Priorat casada amb Miquel Moragues de Vallclara el 15 de setembre de 1647. L'assassinat és comet el 21 d'octubre de 1654 i el descriu el Rector Gaspar Camps en el "Llibre dels bateiats, esposats, morts y confirmats del loch de Valclara. Any 1603".22.10.1603 - 14.08.1766 Pagina 330 .
( https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000033533#imatge-330 )

Transcripció del text "tal cual" sense actualització ortogràfica:

"A 21 de octubre de 1654, morí na Ursula Moragues desta manera que vingue lo fill del balle dient li donas las claus de la Iglesia pera tocar arebato perque havien mort ladita Ursula y apres anaren lo balle y fra Llorenç Governador de Poblet y la trobaren detras de la porta de la casa morta travesada de una padrinyalada de part a part so es del pit fins l'esquena i la roba cremada y tot lo cos coltellejat, y mori cridant confesio com lo digeren Febrer i Batista Boquer y aixi fonch enterrada lo mateix dia per mi Gaspar Camps Rector de Vallclara , haura pocs dies confessa y combrega y ja fet son testament lo qual prengui lo dit Camps Rector y esta en la rectoria ab las demes escriptures diguili missa de cos present  abla demes seremonia de la Santa Iglesia. Son marit Miqel Moragues ques diu publicament la mata sen porta tota la roba y nunca mes ses vist." 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...