Total de visualitzacions de pàgina:

7. Segle XVIII. Fets més importants a Vallclara que en tinguem notícia.

 

1701

És batlle de Vallclara Joan Boquer i Guasch del 1701 fins 1715.

 

1718

 

1711

 

És batlle de Vallclara Jaume Batiste del 1718 fins 1726.

 

Guerra de Successió.                       (  AHAT 1715 imatge 543 )

 Dia 9 del mes de febrer de 1711 en el lloc de Vilosell, diòcesis de Tarragona en dit lloc en la partida de Sant Miquel de la Tosca trobaren 7 homes morts, los quals mataren lo sometent de Vilosell y de la Pobla de Cérvoles, que son los següents Manuel Claonart de la vila d’Arbeca lo qual fou enterrat al fossar del Vilosell. JOSEPH GIL fadrí del lloc de VALLCLARA  fou enterrat dins lo fossar del lloc de Vallclara. Francischo Pedrera fadrí del present lloc de Vilosell habitant en la vila de L’Espluga de Francolí. Josep Raspall fadrí de la ciutat de Valls. Ignasi Farré de la vila de Vimbodí. Un fill del lloc de Puigvert dios. de Lleida dit Josep Farré. Joan Vinyes de la vila de Cornudella habitant en la vila de Prades. ?¿advertint que perquant dit sometent no volgueren a portar a las cases de dits difunts en la fossa de Vilosell nobstant (sic) que jo Rafael Cornador Pvre. I Rector del Vilosell demaní ab gran instància los aportaren an ma Iglesia per donarlos sepultura sagrada en lo fossar de Vilosell, no volgueren obeir. Forçat que va beneir un tros de terra al que jo haventlos trobí morts y allí foren depositats tots los cossos perquè si volen los pugen aportar a enterrar a la part sagrada dels quals difunt ne confeci lo dit fill de tal Ignasi de la vila de Vimbodí del lloch de Puigvert de Lleida.”

 

1726

Inventari de les obligacions del rector

33 aportadors de rendes per 212 misses resades  i 168 anys a caritat

1726

És batlle de Vallclara Jaume Anglès del 1726 fins 1728.

El nomenament, estès encara pel Pare Governador de Poblet, és del 28 de maig de 1726

1728

Autorització de l'Abat de Poblet Baltasar Sayol, a petició de l'Ajuntament per carregar un vintè de les collites per pagar deutes.

1728

És Batlle Reial de Vallclara Joan Masades i Boquer.

El nomenament reial és de data 19 de maig de 1728. Ho és fins a la seva mort, ocorreguda el 4 d'agost de 1733.

1732

Primer Ribé a Vallclara

Joan Ribé i Terrades de la Riba casa amb Maria Josa i Palau de Vallclara. 20-04-1732

1732

Capbreu

29  declarants,

1734

Primer Sala, despres Sales  a Vallclara

Ramon Sala i Cabestany de Blancafort casa amb Raimunda Llevat i Mesades d'Almoster (pubilla dels Boquer). 27-12-1734

1734

És batlle Joan Nadal

1737

És batlle Jaume Batiste

1738

A Vallclara hi havia 13 corrals de bestiar.

1739

És batlle Francesc Boquer i Abelló

Francesc Boquer i Abelló neix el 1673, mort el 1753

1740

Primer Baldrich a Vallclara

Isidre Baldrich i Palau de Bancafort casa amb Isabel Josa i Palau de Vallclara

1741

1748

És batlle Joan Gener Batiste i Vilalta fins a 1768

Joan Gener Batiste i Vilalta n.1702 + 1788, no tingué fills heretà el seu doble nebot Joan Boquer i Gener.

1756

Capbreu

35 Declarants

Fet a Vallclara a casa de Joan Gener (Batlle) per falta de casa de la vila.

Regidors:  Rafael Batiste, Magí Bové. Síndich: Miquel Joan Nadal Prohoms: Francesc Estradé. Pere Miquel Nadal, Testimonis: Martí Catalá, Jaume Joan Batiste.

1761

Reial Cèdula de Carles III, signada a Aranjuez, tornant als Abats de Poblet la facultat d'elegir Batlles i Sotsbatlles en els llocs de la seva Baronia.

1773

És batlle en Joan Boquer i Gener (1742-1815)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...