Total de visualitzacions de pàgina:

5. Segle XVI. Fets més importants a Vallclara, que en tinguem notícia.

 

1502

És batlle de Vallclara Pere Marginet

 

1536

Capbreu de Poblet. Declarants i universitat.

Relació dels caps de casa 16, mes altres  declarants al capbreu, total 23 persones:

Llorenç Fuster (Batlle), Joan Boquer, (Major), Joan Boquer (Menor),  Pere Nadal, Miquel Nadal, Francesc Clariana, Joan Vilalta, Joan Segrià, Francesc Berart, Pere Boquer, Joan Alsamora (Major), Antoni Franch, Francesc Marginet, Jaume Marginet, Joan Alsamora (Menor), Joan Josa, Joan Saragossa, Francesc Sans, Joan Paris, Jaume Alsamora (Major), Jaume Alsamora (Menor), Jaume Josa, Catarina Alsamora.

1542

És batlle de Vallclara Llorenç Fuster.

1546

És batlle de Vallclara Pere Boquer

1558

Primer Anglès a Vallclara.

Mateu Anglès d'Ulldemolins casa amb la pubilla Margarida Boquer

1563

És batlle de Vallclara Pere Fuster, del 1563 fins al 1570. Jurats Joan Boquer i Pere Alsamora

1570

És batlle de Vallclara Llorenç Boquer, del 1570 fins al 1574.

1574

És batlle de Vallclara Joan Boquer Veyà i Montagut, del 1574 fins al 1589.

1576

Ordre per part de Poblet d’emmurallar la vila de Vallclara

«Avui que comtam a XVI de juny de MDLXXVI fonc manat per lo molt reverent fra antoni fuster lochtinent de batle gineral de la senyoria de la verge maria de poblet als jurats de valclara que en pena de sinquanta liuras que de si per tot lo mes de setembre ...amurar y cloure la vila y tancar les porteles...» .

1577

Uns habitants de Vallclara, per haver albergat bandolers, són condemnats a pagar una multa a Poblet.

1578

Pere Giralt pintor de la ciutat de Lleida pinta un retaule de Sant Joan a Vallclara

El desembre de 1578 falten 6 mesos per acabar-lo segons document de Tarrés.

1580

Capbreu de Poblet: Declarants i Universitat:

Relació de la universitat 22 caps de Casa. Relació de declarants:20. Total 31 persones:

 

Joan Boquer i Veià (major) Batlle, Pere Nadal, Pere Josa, Miquel Moragues, Miquel Noguer, Joan Martí, Pere Saragossa, Francesc Clariana, Llorenç Asamora, Antoni Paris, Joan Boquer (menor)  "lo pubill", Pere Alsamora, Jaume Josa, Antoni Josa, Llorenç Nadal, Matheu Anglès, Antoni Boquer, Jaume Josa, Joan estrader, Pere Estrader, Pere Giner, Guillem Anglès i Tecla Fuster. Declarants no caps de casa: Montserrat Massana, Columbia Franch, Pere Massaguer (ferrer), Joan Alsamora, Margarida Paris i Alsamora, Pere Alsamora fill de Joan, Curadors dels pubills de Joan Paris, Joan Banquer, Joan Moragues.

1590

30-09-1590. Ordre de Poblet per que totes les cases es proveeixin d'armes de foc per a defensar-se.

1589

És batlle de Vallclara Pere Anglès del 1589 fins 1593

1593

És batlle de Vallclara Llorenç Nadal.

1594

És batlle de Vallclara Joan Boquer del 1594 fins 1608

1599

Jurament al nou abat de Poblet Joan Tarrés

La universitat la formen 27 caps de casa.

Joan Boquer (Batlle), Llorenç Nadal, Joan Moragues, Pere Anglès (Menor), Montserrat Estrader, Joan Alsamora, Pere Domingo, Miquel Moragues, Pere Anglès (Major), Pere Boquer, Pere Llima, Francesc Franch, Bernat Argany, Joan Estrader, Jaume Josa (Major), Antoni Josa, Montserrat Massana, Antoni Boquer, Pere Alsamora (Menor), Pere Estrader, Felip Josa, Pere Clariana, Miquel Nadal, Joan Martí, Pere Paris, Llorens Saragossa, Jaume Josa, (Menor).Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...