Total de visualitzacions de pàgina:

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

 

CAPBREU 1536

La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20./ Buscar Poblet Activar registres digitalitzats i Buscar. Analitzant les respostes el Capbreu està a SIGNATURA CODICES L-849 a partir de la pagina 42. En les declaracions dels declarants el número després del d. Indica en quina pagina hi ha l’original.

Un CAPBREU és un document on s’anotava, en forma abreujada, el reconeixement fet pels pagesos tenidors dels bens als seus senyors directes. A Vallclara des  de 1349 el senyor era el Monestir de Santa Maria de Poblet.

Relació de la universitat (conjunt de persones que formen una comunitat) de Vallclara, caps de casa.

Mides aproximades antigues de la terra (depenia de la zona geogràfica)  Per Montblanc =

Un jornal = 4.896.50 m2.  Una Porca és un jornal dividit per 12 = 408 m2.

Veure http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/2610058?nm i activar pagina 56

    Amb negreta número d’ordre de la declaració.

 1. LLORENÇ FUSTER Batlle 20
 2. JOAN BOQUER (Menor) 14
 3. PERE NADAL Jurat (i Catherina sa muller) 5
 4. JOAN NADAL 19 Mort aquest any, declara pel fill Miquel (2 anys), curador Pere Nadal.
 5. FRANCESC CLARIANA 11
 6. JOAN VILALTA 1
 7. JOAN SEGRIA 2
 8. FRANCESC BERART
 9. PERE BOQUER (i Francina sa muller) 12
 10. JOAN ALSAMORA (Major) (i Tecla sa muller) 7
 11. ANTONI FRANCH 6
 12. FRANCESC MARGINET
 13. JOAN ALSAMORA (Menor) 9
 14. JOAN JOSA (i Tecla sa muller) 21
 15. JOAN SARAGOSSA
 16. FRANCESC SANS

Altres declarants del Capbreu;

 1. JOAN PARIS 4
 2. JAUME ALSAMORA 8
 3. JAUME JOSA 3
 4. CATARINA ALSAMORA (Filla i hereva universal de JAUME ALSAMORA +) 10
 5. JOAN BOQUER (Major) 13
 6. JAUME ALSAMORA (Major) 15

 

 

 

               

1.       JOAN VILALTA (d.43)          

1.1.    “Lo Pontarró” 2 jornals

Orient: camí antic de Vinaixa a Prades. / Migdia: torrent de coma de n’Alda. / Occident: Joan i Llorenç Alsamora.

1.2.    “lo ort” “a lo pla de Fonolleras, antigament la basa del molí”

Orient: Francesc Berart. / Migdia: Francesc Sans.

1.3.    “lo forn de coure pa”, “a la coma d’en germà”.

 

2.       JOAN SEGRIÀ (d.43) (Fill de Pere Segrià, marit de Margarida Saranyana)

2.1.    “La Coma de n’Alda” 8 jornals.

Orient: Joan Boquer. /  Migdia: Francesc Clariana. / Occident: Llorenç Saragossa / Nord: Camí de Sant Miquel.

2.2.    “lo ort de la Artiga”, ½ jornal.

Orient: Joan Boquer. / Migdia: “la vinya dita Monastery?” / Occident: Miquel Nadal. / Nord: Camí de Prades.

2.3.    “lo Domenge”, 6 jornals.

Orient: partida del Mony? / Migdia: Joan Vilalta. /  Occident: Francesc Clariana. / Nord: Camí del Vilosell.

 

3.       JAUME JOSA (d.44)

3.1.    “la Codolla”

Orient: Joan Alsamora. / Migdia: Jaume Estrader. / Occident: Pere Nadal. / Nord: Jaume Alsamora.

3.2.    “lo Grau”

Orient: ?, abans de Joan Alsamora. / Migdia: la canal de Sant Joan. Occident: Llorenç Saragossa.

Nord: Joan Alsamora.

 

4.       JOAN PARIS (d.44)

4.1.    “Lo ort del riu de Lladars” 2 porques,

Orient: Pere Boquer. / Migdia: Joan Boquer. / Occident: Joan Boquer. / Nord: Joan Josa.

4.2.    “Les feixes del Puig” 2 porques.

Orient: Joan Segrià. / Migdia: Pere Boquer. / Occident: Joan Alsamora. / Nord: Francesc Sans.

4.3.    “La vinya del molí”.

Orient: Pere Marginet. / Migdia: Joan Josa (Major). / Occident: el molí.

4.4.    “Lo Comellar de l’Erm”.

Orient: Joan Paris. / Occident: Els plans de les forques.

4.5.    “La Boixedera” 4 jornals.

Orient: Llorenç Fuster. / Migdia: Camí de Poblet. / Occident: Llorenç Fuster. / Nord: Miquel Nadal.

4.6.    “La vinya del Pontarró”.

Orient: Joan Boquer (Major). /  Migdia: Pere? Boquer (Major). / Occident: Joan Boquer (Major).

 

5.       PERE NADAL (d.45)

5.1.    “La Compra”, 4 jornals.

Orient: Joan Alsamora (Major). / Migdia: Joan Josa. / Occident: / Nord: Camí de Tarrés.

5.2.    “La parada d’en Galceran”

Orient: camí de l’Albi. / Migdia: Pere Boquer / Occident: Llorenç Saragossa. / Nord: Miquel Nadal.

5.3.    “La parada? (la plana ?) d’en Galceran”.

Orient: Joan Boquer. / Migdia: Miquel Nadal. / Nord: Pere Estrader i terme de Vilosell. / Occident: Pere Boquer.

 

6.       ANTONI FRANCH (d.45)

6.1.    “Lo domenge”, 3 jornals.

Orient: lo domenge de l’Abat. / Migdia: camí de Prades. / Occident: Joan Vilalta. / Nord: Joan Segrià.

6.2.    “lo ort al riu Lledars.

Orient: Pere Estrader. / Migdia: Riu Lledars. / Occident: Jaume Alsamora. / Nord: el camí.

6.3.    “Lo altre ort al riu Lladars” ½ jornal.

Orient: Jaume Alsamora. / Migdia: Joan Boquer. / Occident: riu Lledars. / Nord: les roques dels plans.

6.4.    “lo Grau” 3 jornals.

Orient: el forn de la cal. / Migdia: Joan Alsamora (menor). / Occident: Francesc Clariana-/ Nord: un fill menor de Joan Alsamora difunt.

6.5.    “lo verger del Puig”.

Orient: Camí de la Fontanella. / Migdia: Joan Boquer. / Occident: Joan Boquer. / Nord: Joan Alsamora.

 

7.       JOAN ALSAMORA (Major) (d.46)

7.1.    “lo ort del riu Lledars”.

Orient: Llorenç Fuster. / Migdia: Jaume Alsamora. / Occident: Jaume Marginet. / Nord: camí de l’horta amunt.

7.2.    “les Comes”.

Orient: Llorenç Alsamora (orfe). / Migdia: Joan Alsamora (major). / Occident: Llorenç Alsamora (orfe).

Nord: Llorenç Alsamora (orfe).

 

8.       JAUME ALSAMORA (d.46)

8.1.    “la Coma pus avall”.

Orient: Joan Alsamora (menor). / Migdia: Joan Alsamora (menor). / Occident: Jaume Alsamora (major).

Nord: Joan Alsamora (major).

8.2.    “la Coma pus amunt”.

Orient: Joan Boquer. / Migdia: Joan Alsamora (menor). / Occident: Terme del Vilosell. / Nord: terme del Vilosell.

8.3.    “Los Graus”.

Orient: el forn de la calç. / Migdia: Un fill petit de Jaume Alsamora (difunt). / Occident: Francesc Clariana.

Nord: Llorenç Fuster.

 

9.       JOAN ALSAMORA (Menor) (d.47)

9.1.    “La Coma pus avall”.

Orient: Joan Vilalta. /  Migdia: “El forn de la calç” / Occident: Jaume Alsamora (menor). 7 Nord: Llorenç Alsamora.

9.2.    “La Coma pus amunt”.

Orient: Joan Boquer. / Migdia: Joan Segrià. / Occident: “Lo terme de Vilosell”. / Nord: Jaume Alsamora (menor).

9.3.    “La fontanella del grau”.

Orient: “El camí del forn de la calç”. / Migdia: Jaume Josa. / Occident: Francesc Clariana. / Nord: Francesc Clariana.

 

10.   CATHARINA ALSAMORA (d.47) (Filla de Jaume Alsamora difunt i hereva universal, curadors: Joan Alsamora “Major” i Joan Alsamora “Menor”).

10.1.                    “La vinya del Grau”.

Orient: “Lo forn de calç”. / Migdia:  Antoni Franch i Jaume Alsamora (menor).

10.2.                    “Lo freginal del Puig”.

Orient: “Freginal de Jaume Josa”. / Migdia: “Freginal de Jaume Josa”. / Occident: “Freginal de Jaume Josa”.

Nord: “Camí del Vilosell”.

 

11.   FRANCESC CLARIANA (d.48)

11.1.                    “Lo tros del Grau” ½ jornal.

Orient: Llorenç Fuster. / Migdia: Llorenç Fuster. / Occident: ell mateix. / Nord: Joan Segrià.

11.2.                    “Coll de Tàrrega” 2 jornals.

Orient: Joan Segrià. / Migdia: ? / Occident: Terme de Vilosell. /

Nord: Llorenç Fuster.

 

12.   PERE BOQUER (d.48)

12.1.                    “La parada del Galceran” 1 jornal. Ho té per donació de son germà Joan Boquer a resultes del testament de son pare Joan Boquer de 26-08-1521, (el pare morí el 1526).

Orient: Ramon de l’Albi. / Migdia: Nadal infant. / Occident: Llorenç Saragossa. / Nord: El mateix declarant.

12.2.                    “Lo comellar de l’Herm” ½ jornal. (Per herència del pare Joan Boquer, aquest la comprà a Pere Paris el 1509.

Orient: Camí de Vimbodí. / Migdia: Camí de Vimbodí. / Occident: Joan Boquer. / Nord: Joan Alsamora.

12.3.                    “Lo ort del pas dels Fonollars” ½ jornal

Orient: Jaume Alsamora. / Migdia: Ell mateix. / Occident: una part Joan Boquer- / Nord: Comú de Vimbodí.

12.4.                    “La vinya del Castell” ½ jornal.

Orient: Joan Boquer. / Migdia: Joan Boquer (germà). / Occident: vinya del Castell. / Nord: Ell mateix.

12.5.                    “La meitat de la casa i els freginals. “A lo carrer Major. L’altre meitat per Joan Boquer germà seu . El Freginal: comprat el 18 de novembre de 1494 per Joan Boquer.

Orient: Joan Vilalta. / Migdia: Joan Boquer. / Occident: Miquel Nadal. / Nord: Pla de les eres

12.6.                    “Lo ort de la plana”. 1 porca i ½

Orient: Llorenç Fuster. / Migdia: “Camí del bosc” / Occident: Joan Paris. Nord: Camí dels “ortolans”

12.7.                    “lo ort de la solana” ½   jornal.

Orient: Miquel Nadal. / Migdia: camí del  “ortolans”. / Occident: ell mateix. / Nord: Joan Josa.

12.8.                    “altre ort al riu Lladars” ½ jornal.

Orient: Ell mateix. / Migdia: El riu Lladars. / Occident: Ell mateix. / Nord: Joan Saragossa.

12.9.                    “Coma den Alda”

Orient: Llorenç Alsamora./ Migdia: “balho del señor” ?! / Occident: Terme del Vilosell. / Nord: Joan Saragossa.

12.10.                 “Lo comellar de l’Amoros” 1 ½ jornal.

Orient: “Plano de la bada” / Migdia: Jaume Marginet. / Occident: Camí del molí. / Nord: Llorenç Fuster.

12.11.                 “Lo fraginal del Puig” ½ porca.

Orient: “Coltri” ?! / Migjorn: Jaume Marginet. / Occident: Jaume Alsamora. / Nord_ Joan Paris.

12.12.                 (JOAN i PERE BOQUER) “ 3 porques Al portal de la Font”

Orient: “La Font” / Migjorn: “Lo riu” / Occident: Un freginal de Pere Boquer / Nord: Un freginal de Joan Boquer.

 

13.   JOAN BOQUER (Major) 1480-1551 germà de Pere +1564

13.1.                    “La meitat de la casa” situada al carrer major.

Orient: amb l’altra meitat de la casa. /  Migjorn: el carrer major. / Occident: el fill (pupilli) de Jaume Alsamora. / Nord: El Freginal.

13.2.                    La meitat del Freginal”.

Orient: amb l’altra part  de Pere Boquer. / Migdia: Miquel Nadal. / Occident: Miquel Nadal. / Nord: Pere Boquer.

13.3.                    “Lo Clot” 4 jornals.

Orient: Llorenç Alsamora. / Migdia: Joan Segrià. / Occident: Llorenç Fuster. / Nord: Llorenç Fuster.

13.4.                    “Lo comellar de l’Herm”  ½ Jornal L’altre meitat la te Pere Boquer.

Orient:         Jaume Alsamora (pupilli)  / Migdia: Jaume Alsamora. / Occident: Camí de Tarrés. / Nord: Jaume Alsamora (pupilli).

13.5.                    “Lo ort del pas de Fonolleres”. ½ jornal.

Orient: el seu germà Pere. / Migdia: “torrente descendente de dito loco” / Occident: Jaume Alsamora (pupilli). / Nord: Camí de Vimbodí.

13.6.                    “Lo ort de la orta del riu” 2 porques.

Orient: Camí del Bosc. / Migdia: Jaume Alsamora. / Occident: L’hort de Pere Boquer. / Nord: Riu de Lledars.

13.7.                    “Lo ort de la plana del riu de Lledars” 2 porques

Orient: Joan Paris. / Migdia: Ell mateix. / Occident: Ell mateix. / Nord: Joan Josa.

13.8.                    “Altre ort en dita partida”

Orient: Ell mateix. / Migdia: Ell mateix. / Occident: Riu de Lledars. / Nord: Ell mateix.

13.9.                    “Altre ort” ½ porca.

Orient: Ell mateix. / Migdia: Camí del Bosc. / Occident: Pere Marginet. / Nord: Llorenç Alsamora.

13.10.                 “Lo ort de la orta de l’artiga” ½ jornal-

Orient: Joan Josa. / Migdia: Vinya del castell. / Occident: Joan Segrià. / Nord: Camí de Vilanova.

13.11.                 “La vinya del castell” ½ jornal.

Orient: Pere Boquer, germà. / Migdia: Francesc Berart. / Occident: ell mateix. / Nord: Vinya del Castell.

13.12.                 “Lo Pontarró” 3 jornals.

Orient: Vinya del Castell. / Migdia: Joan Boquer. / Occident: Camí de Prades. / Nord: Vinya del Castell.

13.13.                 “Les Comes” 2 jornals.

Orient: Joan Alsamora. / Migdia: Camí a Sant Miquel de la Tosca. / Occident: Joan Alsamora. / Nord: Terme del Vilosell.

13.14.                 “Les Olives” ½ porca.

Orient: Miquel Nadal. / Migdia: Camí del Bosc. / Occident: Pere Estrader. / Nord: Camí de Poblet.

 

14.   JOAN BOQUER (Menor) Fill de Pere Boquer, pare de Margarida Boquer (pubilla) que casà amb Mateu Anglès d’Ulldemolins l’any 1558 iniciant la saga dels Anglès de Vallclara.

14.1.                    La casa al carrer Major.

Orient: Carrer Major. / Migdia: Carrer Major. / Occident: Joan Vilalta. / Nord: Carrer Major.

14.2.                    El Freginal.

Nord: La casa i part amb Llorenç Fuster.

14.3.                    “Lo pontarró” o “Comellar” 3 jornals.

Orient: Joan Boquer. / Migdia: Joan Estrader. / Occident: Joan Boquer. / Nord: Joan Boquer.

14.4.                    “La vinya del Pontarró” 8 jornals.

Orient: Llorenç Fuster. / Migdia: Llorenç Fuster. / Occident: Joan Segrià. / Nord: Camí de Sant Miquel.

14.5.                    “Lo ort del riu Lledars” 3 porques.

Orient: el riu. / Migdia: Miquel Nadal. / Occident: Antoni Franch. / Nord: Antoni Franch.

14.6.                    “La vinya del Colomer” 2 porques.

Orient: Joan Boquer. / Migdia: Francesc Clariana. / Occident: Camí a Vilanova de Prades. / Nord: Camí a Vilanova de Prades.

15.   JAUME ALSAMORA (Major) germà de Llorenç Alsamora (difunt).

15.1.                    “Les Comes” 4 Jornals.

Orient: Fill (pupil·lis) de Joan Alsamora (difunt). / Migdia: Llorenç Fuster. / Occident: Joan Boquer./ Nord: Una part que tenia “berades” ? Llorenç Alsamora difunt.

15.2.                    “La coma del Castell” 5 jornals, que va ser d’un germà seu Llorenç Alsamora difunt.

Orient: Camí de l’Albi. / Migdia: / Occident: Hereu de Llorenç  Alsamora (difunt). / Nord: Joan Boquer.

15.3.                    “lo ort del riu Lledars” ½ jornal.

Orient: Camí del Bosc. / Migdia: conficints? / Occident: Lloens Fuster. / Nord: Joan Boquer.

15.4.                    “Les forques” 2 jornals. Abans era de Joan París.

Orient: Joan Alsamora. / Migdia: Joan Paris. / Occident: Jaume Josa. / Nord: Joan Boquer Menor.

 

16.   Dnya, CATHARINA dona que fou de LLORENÇ ALSAMORA germà de JAUME ALSAMORA D.52

16.1.                    “La Coma” 4 jornals

Orient: Joan Vilalta. / Migdia: Joan Alsamora / Occident: Terme de Vilosell. / Nord: Terme de Vilosell.            

16.2.                    “lo domenge del Castell” 3 jornals.

Orient: Jaume Alsamora. / Migdia: Jaume Alsamora. / Occident: Joan Boquer. / Nord: Pere Boquer.

17.   JAUME MARGINET.

17.1.                    “lo ort de la plana del riu Lledars”

Orient: Miquel Nadal. / Migdia: Jaume Alsamora. / Occident: Jaume Marginet. / Nord: Riu Lledars.

18.   JOAN PARIS i MIQUEL NADAL.

18.1.                    “lo mas del Castell”

Orient: Miquel Nadal. / Migdia: Terme de Vinbodí. / Occident: Jaume Alsamora (Major) i Gabriel Bosch. / Nord: Joan Alsamora (Menor)

19.   MIQUEL NADAL (pupil·li)  fill de Joan Nadal i Margarida (Cuidador Pere Nadal.) d.53.

19.1.                    “Llobera” 2 jornals.

Orient: Llorenç Fuster. / Migdia: Llorenç Fuster. / Occident: Llorenç Fuster. / Nord: el Clot den Marginet.

19.2.                    “Les planes”

Orient: Camí de l’Albi. / Migdia: Pere Nadal. / Occident: Llorenç Saragossa. / Nord: Pere Boquer.

19.3.                    “Lo coll de les heres”

Orient: Camí de l’Albi. / Migdia: vinya rectoria. / Occident: Llorenç Fuster. / Nord: el mateix pupil·li.

19.4.                    “L’Albareda del riu Lledars” 2 porques.

Orient: El riu a part solana”. / Migdia: Pere Boquer. / Occident: Joan Josa. / Nord: Joan Boquer.

19.5.                    “Lo ort” “que era den Feliu la part obaga”

Orient: ”Gira del dot de Conesa”. / Migdia: un ort d’Antoni Franch. / Occident: Riu Lledars. / Nord: Jaume Josa.

19.6.                    “Lo pou” 2 jornals i ½.

Orient: Camí de Tarrés. / Migdia: “La Capella” / Occident: L’altra mitat de Pere Alsamora. / Nord: Pere Nadal.

 

20.   LLORENÇ FUSTER D. 53

20.1.                    “L’ort del riu Lledars” 1 Porca i ½

Orient: Jaume Alsamora. / Migdia: Jaume Alsamora. / Joan Alsamora (Major) / Nord: Joan Alsamora (Major)

20.2.                    “altre ort”

Orient: Joan Marginet / Migdia: Camí del Bosc. / Occident: Pere Boquer. / Nord: “Camí de l’ort”.

20.3.                    “Lo Pontarró” 4 jornals

Orient: Joan Alsamora (menor) / Migdia: Camí al forn de la calç. / Occident: Un tros dels Alsamora. / Nord: ?

21.   JOAN JOSA de Vallclara però habitant del lloc de la Fumada (“La Pobla de Cèrvoles”).

21.1.                    “Lo Molí” Molí de farina al lloc del cap de l’horta al riu de Lledars.

Orient: Pere Estrader, bora La Coma /  Migdia: Jaume Alsamora (pupil·li) / Occident: Joan Alsamora (Menor) / Nord: Francesc Sans

Orient: Francesc Sans / Migdia: Rocacorba ? / Occident: Hereus de Jaume Marginet (difunt) /

Orient: el riu / Migdia: Hereus d’Antoni Saragossa / Occident: Camí de Biern / nord: Jaume Alsamora.

22 Vallclara 1536 Inventari de propietats dels habitants de Vallclara fet l'any 1536

  CAPBREU 1536 La documentació original es pot trobar al “Archivo Histórico Nacional” al portal PARES: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas2...